Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

19-07-2021 r.
, red. Dawid Wydrzyński

PUBLIKACJE NAUKOWE (ADIUNKT) :

BATSCH Michał, WITKOWSKI Waldrmar, WYDRZYŃSKI Dawid: Algorytm przetwarzania obrazu w celu oceny okrągłości półfabrykatów do wytwarzania miedzianych uszczelnień instalacji hamulcowych, paliwowych i gazowych. MECHANIK 2021; 7: 28 - 30. DOI: doi. org/10.17814/mechanik.20121.7.10.

BUDZIK Grzegorz, PRZESZŁOWSKI Łukasz, WYDRZYŃSKI Dawid, PYZIAK Leszek, KOCHMAŃSKI Łukasz: Zastosowanie technologii przyrostowych do wytwarzania przyłbic ochronnych. PRZEGLĄD MECHANICZNY 2020; 11: 24 - 27. DOI: 10.15199/148.2020.11.1

BUREK Rafał, WYDRZYŃSKI Dawid, KUBIT Andrzej, Łogin Waldemar: The influence of the shoulder depth on the properties of the thin sheet joint made by FSW technology. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 2020; 93 (1): 120 - 126. DOI: doi.org/10.1108/AEAT-04-2019-0067.

WYDRZYŃSKI Dawid, PRZESZŁOWSKI Łukasz, BUDZIK Grzegorz, KAMIŃSKI Bartosz: Impact of Tool Imbalance on Surface Quality in Al7075–T6 Alloy Machining. In: Królczyk G., Niesłony P., Królczyk J. (eds) Industrial Measurements in Machining. IMM 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2020; 226 - 235. DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-49910-5_20.

WYDRZYŃSKI Dawid, BERNACZEK Jacek, BUDZIK Grzegorz, MAGDZIAK Marek, JANAS Grzegorz: Analysis of Hole Positioning Accuracy with the Use of Position Deviation Modifiers. In: Królczyk G., Niesłony P., Królczyk J. (eds) Industrial Measurements in Machining. IMM 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2020; 214 - 225. DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-49910-5_19.

GIERLAK Piotr, BURGHARDT Andrzej, KURC Krzysztof, SZYBICKI Dariusz,  SITEK Radosław, GOCZAŁ Marek, WYDRZYŃSKI Dawid: Pasywna redukcji drgań wózków kolejki górskiej. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 2019; 70(39): 24 - 31.

ŚWIRAD Sławomir, WYDRZYŃSKI Dawid, NIESŁONY Piotr, KRÓLCZYK Grzegorz: Influence of hydrostatic burnishing strategy on the surface topography of martenistic steel. MEASUREMENT 2019; 138: 590 - 601. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.02.081.

SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid, BEŁZO Artur, LENAR Anna: Wykorzystani inżynierii odwrotnej w procesie odbudowy elementów przekładni ślimakowej. PRZEGLĄD MECHANICZNY 2018; 11: 37 – 41.

KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid, BUCIOR Magdalena, KLUZ Rafał: Właściwości przetłoczeń usztywniających kształtowanych w cienkich blachach z lotniczego stopu aluminium 2024 – T3 metodą formowania przyrostowego. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 2018; 4: 28 – 32.

KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid, TRZEPIECIŃSKI Tomasz: Refill friction stir spot welding of 7075 – T6 aluminium Alloy single – lap joint with polimer sealant interlayer.COMPOSITE STRUCTURE 2018; 201: 389 – 397. DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.06.070

KLUZ Rafał, KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid: The effect of RFSSW parameters on the load bearing capacity of aluminium 7075 – T6 sheet metal joint. ADVANCES IN SCIENCES AND TECHNOLOGY JOURNAL 2018; 12(2): 35 – 41. DOI 10.12913/22998624/78670.

TRZEPIECIŃSKI Tomasz, KRASOWSKI Bogdan, KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid: Possibilities of application of incremental sweet – forming technique In aircraft industry.ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA 2018; 90(298): 87 – 100.

GIERLAK Piotr, SZYBICKI Dariusz, KURC Krzysztof, BURGHARDT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid, SITEK Radosław, GOCZAŁ Marek: Design and dynamic testing of a roller coaster running Wheel with a passive vibration damping system.JOURNAL OF VIBROENGINEERING 2018; 20(2): 1129 – 1143. DOI 10.21595/jve.2017.18928.

KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid, BUCIOR Magdalena, KRASOWSKI Bogdan: Testing of stiffening ribs fordem by incremental forming In thin – walled aircraft structures made of 2024 – T3 alclad aluminium Alloy. PROCEEDINGS OF 21ST INTERNATIONAL ESAFORM CONFERENCE ON MATERIAL FORMING (ESAFORM 2018) 2018; 1960 (UNSP 160015). DOI 10.1063/1.5035041.

KUBIT Andrzej, KLUZ Rafał, TRZEPIECIŃSKI Tomasz, WYDRZYŃSKI Dawid, OCHAŁEK Krzysztof: Friction stir welding of 2024-T3 aluminium alloy sheet with sheet pre-heating. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 2018; 52 (3): 283-288.

KLUZ Rafał, BUCIOR Magdalena, KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid: Wpływ błędów orientacji robota montażowego na montowalność części o powierzchniach płaskich.TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 2018; 2: 37 – 41.

BUREK Rafał, WYDRZYŃSKI Dawid, SĘP Jarosław, WIĘCKOWSKI Wojciech:The effect of tool wear on the quality of lap joints between 7075 T6 aluminium alloy sheet metal created with the FSW method.  EKSPLOATACJA
I NIEZAWODNOŚĆ – MAINTENANCE AND RELIABILITY 2018; 20(1):100 – 106. DOI: 10.17531/ein.2018.1.13.

KLUZ Rafał, KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid: The effect of plunie depth on the strength properties of friction welded joint using the RFSSW metod. ADVANCES IN SCIENCES AND TECHNOLOGY JOURNAL 2018; 12(1): 41 – 47. DOI 10.12913/22998624/76547.

KUBIT Andrzej, BUCIOR Magdalena, WYDRZYŃSKI Dawid, TRZEPIECIŃSKI Tomasz, Pytel Maciej: Failure mechanisms of refill friction stir spot welded 7075 – T6 aluminium alloy single – lap joints.INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 2018; 94(9-12): 4479-4491. DOI 10.1007/S00170-017-1176-2.

KUBIT Andrzej, KLUZ Rafał, TRZEPIECIŃSKI Tomasz, WYDRZYŃSKI Dawid, BOCHNOWSKI Wojciech: Analysis of the mechanical properties and of micrographs of refill friction stir spot welded 7075 – T6 aluminium sheets. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 2018; 18(1): 235 – 244. DOI:10.1016/J.ACME.2017.07.005.

BUREK Rafał, WYDRZYŃSKI Dawid, ANDRES Jacek, WROŃSKA Agata: Effect of Tool Eccentricity on Microstructure and Properties of FSW Joints Made of Al 7075 T6 Alloy. ADVANCES IN SCIENCES AND TECHNOLOGY JOURNAL 2017; 11(4): 297 – DOI 10.12913/22998624/76481.

KUBIT Andrzej, BUCIOR Magdalena, WYDRZYŃSKI Dawid: Experimental investigation of the degree of weakening in structural notch area of 7075-T6 aluminum alloy sheet welded with the RFSSW method.Conference: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) Location: Lublin, POLAND Date: NOV 23-25, 2017.
II INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING SCIENCE (CMES'17)  Book Series: ITM Web of Conferences   Volume: 15     Article Number: 04006   Published: 2017

WYDRZYŃSKI Dawid, KUBIT Andrzej, BUCIOR Magdalena: The effects of welding parameters on the tensile shear strength of refill friction stir spot welding of 7075-T6 aluminium alloy joints.Conference: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) Location: Lublin, POLAND Date: NOV 23-25, 2017.
II INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING SCIENCE (CMES'17)  Book Series: ITM Web of Conferences   Volume: 15     Article Number: 04012   Published: 2017

KLUZ Rafał, KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid: Analysis of Structure and Shear/Peel Strength of Refill Friction Stir Spot Welded 7075-T6 Aluminium Alloy JointsADVANCES IN SCIENCES AND TECHNOLOGY JOURNAL 2017; 11(3): 297 – 303. DOI 10.12913/22998624/76481.

SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid, BEŁZO Artur: Oprzyrządowanie profilujące ściernicę do kształtowania ślimaków o dowolnym zarysie. PRZEGLĄD MECHANICZNY 2017; 10: 30 – 33. DOI 10.15199/148.2017.10.4.

SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid: Operational tests of worm gearbox with ZK2 concave profile. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ – MAINTENANCE AND RELIABILITY 2017; 19(4):565 – 570. DOI: 10.17531/ein.2017.4.10.

KLUZ Rafał, KUBIT Andrzej, WYDRZYŃSKI Dawid: Zgrzewanie punktowe blach ze stopu aluminium 7075 – T6.TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 2017; 2: 56 –60.

PATENTY

red. Dawid Wydrzyński
 1. Holder for guiding rotating tool, has drive tools equipped with tool spindle, which controls movement of rotating tool in work surface using fixed force, and collet rotatably mounted on pivot bushing. Patent Number(s): PL409675-A1 ; PL225210-B1. Inventor(s): BURGHARDT A, KURC K, SKOCZYLAS L, SZYBICKI D, WYDRZYNSKI D.
 2. Urządzenie do podgrzewania narzędzia do zgrzewania tarciowego oraz sposób zgrzewania tarciowego. Inventor(s): WYDRZYŃSKI D., KUBIT A., BUCIOR M..
 3. Sposób nanoszenia okładziny ciernej, zwłaszcza na blachę klocka hamulcowego. Inventor(s): KUBIT A.,
  WYDRZYŃSKI D..
 4. Konstrukcja cienkościenna, zwłaszcza do budowy pokryć statków powietrznych. Inventor(s): KUBIT A.,WYDRZYŃSKI D..
03-10-2017 r.
, red. Dawid Wydrzyński

PUBLIKACJE NAUKOWE (ASYSTENT) :

 1. SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid: Oprogramowanie do projektowania obróbki powierzchni śrubowej ślimaków walcowych. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR 284. Mechanika z. 84 (2/12), s. 59 – 63. Rzeszów 2012.
 1. SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid: Modeling and machining helical grooves in bearing bush. ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATION. Volume 33, no. 1, p. 47 – 53. Poznań 2013.
 1. FUDALI Paweł, WITKOWSKI Waldemar, WYDRZYŃSKI Dawid: Comparison of geometric precision of plastic components made by subtractive and additive methods. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY – RESEARCH JOURNAL. Volume 7, no. 19, p. 36 – 40. Lublin 2013.
 1. KURC Krzysztof, SZYBICKI Dariusz, WYDRZYŃSKI Dawid: Mechatronic manufacturing elements inspection robot with crawler drive. COMPUTER AIDED DESIGN, ENGINEERING, MANUFACTURING AND DATA ANALYSIS. Selected Problems. Monograph edited by Tomasz Jachowicz, Mariusz Kłonica. Lublin 2013.
 1. WYDRZYŃSKI Dawid, TOMCZEWSKI Leszek, SZYBICKI Dariusz: Automatic manufacturing process preparation in the FeatureCam system. COMPUTER AIDED DESIGN, ENGINEERING, MANUFACTURING AND DATA ANALYSIS. Selected Problems. Monograph edited by Tomasz Jachowicz, Mariusz Kłonica. Lublin 2013.
 1. SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid: Współrzędne odniesienia w pomiarach zarysu zwoju ślimaków walcowych. R. 87, nr 8 – 9 CD1, s. 355 – 362. Warszawa 2014.
 1. WYDRZYŃSKI Dawid, SKOCZYLAS Leszek: Wykorzystanie pilników obrotowych w procesach obróbki części. WYBRANE ZAGADNIENIA I PROBLEMY Z ZAKRESU BUDOWY MASZN CZ. 1. Monografia pod redakcją naukową Stanisława Kuta. Rzeszów 2014.
 1. SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid, RĘBISZ Łukasz: Komputerowe wspomaganie obróbki uzębienia prototypów kół ślimakowych. R. 88, nr 12 CD2, s. 180– 182. Warszawa 2015.
 1. WYDRZYŃSKI Dawid, SKOCZYLAS Leszek: Analiza zarysu ostrzy stożkowych pilników obrotowych. PRZEGLĄD MECHANICZNY. Wydawnictwo Sigma – Not. Nr 1 – 2, s. 46 – 49. Warszawa 2016. DOI 10.15199/148.2016.1 – 2.6.
 1. SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid, RĘBISZ Łukasz: The machining of simplistic worm wheel teeth profile. APPLIED COMPUTER SCIEN Volume 12, no 1, pp. 67 – 74. Lublin 2016.
 1. SKOCZYLAS Leszek, SKOCZYLAS Krystyna, WYDRZYŃSKI Dawid: The standard milling time of flat Surface without outline restrictions. ADVANCES IN SCIENCES AND TECHNOLOGY JOURNAL. Volume 10, no. 31, Sept. 2016, pages 229 – 234. Lublin 2016. DOI 10.12913/22998624/64061
 1. SKOCZYLAS Leszek, WYDRZYŃSKI Dawid: Możliwości kształtowania ślimaków Archimedesa za pomocą stożkowych narzędzi trzpieniowych. MECHANIK, nr 10/2016, s. 1454– 1455. Warszawa 2016. DOI: 10.17814/mechanik.2016.10.407
 1. WYDRZYŃSKI Dawid, SKOCZYLAS Leszek: Obróbka szybkościowa z wykorzystaniem klasycznych frezarek CNC. PRZEGLĄD MECHANICZNY. Wydawnictwo Sigma – Not. Nr 12, s. 46 – 49. Warszawa 2016. DOI:10.15199/148.2016.12.7

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję